ఛార్లెస్ జి ఫిన్నీ|జీవిత చరిత్ర | Charles G Finney Telugu Life History Telugu

Charles G Finney Telugu Life History Telugu

ఛార్లెస్ ఫిన్నీ Charles G Finney Telugu Life History Telugu  ఛార్లెస్ గ్రాండిసన్ ఫిన్నీ అమెరికాలో కనెక్టికట్ రాష్ట్రములో ఉన్న వారెన్ నగరములో 1792 ఆగష్టు …

Read more

చరిత్ర పూర్వకమైన గ్రంథము | Historical Book Bible Telugu

Historical Book Bible Telugu

చరిత్ర పూర్వకమైన గ్రంథము  Historical Book Bible Telugu  ప్రపంచమందలి కొన్ని గ్రంథములు రంకు, బొంకు అనబడుచు కల్పితములై యుండగా పరిశుద్ధగ్రంథము మాత్రమే చరిత్రాత్మకమైన గ్రంథముగా నిలిచియున్నది.. …

Read more

David Livingstone in Telugu | డేవిడ్ లివింగ్ స్టన్ జీవిత చరిత్ర | Missionary Biography 1

David Livingstone in Telugu

డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ David Livingstone in Telugu  డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ స్కాట్లాండ్లోని ‘బ్లెస్లైర్’ అనే స్థలంలో 1813 మార్చి 19వ తేదీన జన్మించెను. వీరిది చాలా బీదకుటుంబం. …

Read more

Gladys Aylward Missionary (గ్లాడిస్ ఐల్‌వార్డ్) – Missionary Life History Telugu 1

Gladys Aylward Missionary

గ్లేడిస్ ఐల్వార్డ్  Gladys Aylward Missionary  చైనా ప్రభుత్వం యొక్క భయంకరమైన ఆంక్షలు, రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్న అరాచకత్వం వంటి వ్యతిరేక పరిస్థితుల్లో సైతం తన జీవితాన్ని దేవుని …

Read more

వేదములలో క్రీస్తు | Veadamulalo Kreesthu | Biblesamacharam | R.R.K Murthy |1

Veadamulalo Kreesthu

 వేదములలో క్రీస్తు. Veadamulalo Kreesthu అసతోమా సద్గమయా-తమసోమా జ్యోతిర్గమయా- మృత్యోర్మా అమృతంగమయా   ఈ శ్లోకము బృహదారణ్యకోపనిషత్తులోనిది! శతాబ్దాల క్రిందట మన పూర్వీకులు వెలుగును, సత్యాన్ని, అమరత్వాన్ని అన్వేషిస్తూ వ్రాసిన …

Read more

Chronicles 2 – 2 దినవృత్తాంతములు గ్రంథ వివరణ – Chronicles 2 Bible Books Telugu

Chronicles 2 Bible Books Telugu

2 దినవృత్తాంతములు గ్రంథ వివరణ.  Chronicles 2 Bible Books Telugu దేవాలయం – ఆరాధన శాంతి సమాధానాలు ప్రార్థన సంస్కరణ జాతిపతనం,  ఈ గ్రంథంలో జాతిని …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.